Skip to Content

6.030502 - "Економічна кібернетика"

Ліцензований обсяг:
- денне навчання - 25 осіб;
-заочне навчання - 25 осіб.

Діяльність випускника базується на сучасних досягненнях прикладної математики і комп'ютерних технологій Область діяльності фахівця з економічної кібернетики - економічні й аналітичні служби, бухгалтерія, служби маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, банків різних форм власності.

Скорочені форми навчання:
(1рік і 10м - денна форма) та  (2роки і 10м - заочна форма) для напрямку підготовки ,,Економічна кібернетика" реалізуються при підготовці бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальностями: ,,Інформаційна діяльність підприємства", ,,Економіка підприємства", ,,Прикладна статистика”, ,,Маркетингова діяльність”, ,,Комерційна діяльність”, ,,Фінанси і кредит”, ,,Бухгалтерський облік”, ,,Товарознавство та комерційна діяльність”, ,,Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції”.

Програма вступних фахових випробувань