Skip to Content

Перелік споріднених спеціальностей

                    

 

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "молодшого спеціаліста"

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "молодшого спеціаліста"

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра"

Назва

Код

Код

Назва

Інформаційна діяльність підприємства

03050201

030502

Економічна кібернетика

Організація виробництва

03060101

030601

Менеджмент

Організація обслуговування на транспорті

03060102

Аналітичний контроль якості хімічних сполук

04010101

040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Пошук та розвідка геологічними методами

04010301

Пошук та розвідка геофізичними методами

04010302

Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерногеологічними методами

04010303

Розвідування нафтових та газових родовищ

04010304

Метеорологічні та гідрологічні спостереження

04010501

Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

04010502

Експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

04010503

Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

04010601

Прикладна екологія

04010602

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

06010101

060101

Будівництво

Монтаж промислового устаткування

06010102

Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення

06010104

Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд

06010105

Виготовлення металевих конструкцій

06010106

Виготовлення будівельних деталій і конструкцій

06010107

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

06010109

Будівництво мостів та інших штучних споруд

06010110

Будівництво тунелів та метрополітенів

06010111

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

06010113

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

06010114

Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу

06010301

Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

06010302

Обслуговування транспортних засобів високої прохідності

07010601

070106

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

07010602

Технічне обслуговування засобів механізації та автоматизації в аеропортах

07010302

Технічне обслуговування засобів згерігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

07010303

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

07010501

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

05070205

Виробництво двигунів

05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

05050308

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

05050309

Організація та регулювання дорожнього руху

07010101

070101

Транспортні технології (за видами транспорту )

Організація перевезень і управління на автотранспорті

07010102