Skip to Content

Склад комісій ОПК

СКЛАД ПРОФКОМУ

Голова профкому – Комов Петро Борисович доцент кафедри «ТЕА»

 

Організаційно масова комісія

1. Голова комісії Яковлева Надія Самсонівна, зав. Лабораторією кафедри «ЗНД»
2. Чубучна Олена Валеріївна, ст. викладач кафедри «Суспільні науки»
3. Дудніков Олександр Миколайович, доцент, заст. декана факультету «ТТ»
4. Запорожан Наталія В’ячеславівна, ст. гр. МО-11 а (маг)
5. Харченко Ольга Вадимівна, ст. гр. МО-11 а (спец)

 

Комісія з правозахисної діяльності

1. Голова комісії Нужний Володимир Васильович, доцент кафедри «ТТ»
2. Шипович Марина Анатоліївна, доцент, заст. декана факультету «Е і У»
3. Винокуров Олександр Миколайович, ст. гр. АТР-11 б (спец)

 

Комісія з охорони праці і техніки безпеки

1. Голова комісії Дугельний Володимир Миколайович, доцент кафедри «ТЕА»
2. Гончаренко Валентин Валентинович, заст. декана факультету «АД»
3. Глотова Ольга Володимирівна, ст. гр. МО-11 а (маг)
4. Лимар Анатолій Сергійович, ст. гр. АТР-08 б

 

Житлово-побутова комісія

1. Голова комісії Прись Віктор Павлович, ст. викладач кафедри «БДМ і ДМ»
2. Бублєй Олександр Юрійович, ст. гр. АТР-11 б (спец)

 

Комісія з культурно-масової та спортивної роботи

1. Голова комісії Завадський Валентин Трохимович, заступник директора
2. Гарачук Олександр Володимирович, ст. викладач кафедри «ТЕА»
3. Домашев Дмитро Валерійович, ст. гр. АТР-08а
4. Кучеренко Вікторія Олегівна, ст. гр. МО-08а
5. Вороніна Оксана Сергіївна, ст. гр. ЕК-08

 

Комісія з контролю громадського харчування, оздоровлення працівників і членів їх родин

1. Голова комісії Назаренко Маргарита Марківна, зав. лаб. Кафедри «Проектування доріг і штучних споруд»
2. Мудра Ольга Валеріївна, асистент кафедри «Е і Ф»
3. Суліцький Ростислав Вадимович, ст. гр. ЕК-08
4. Тімонін Антон В’ячеславович, ст. гр. ОПУТ-08 в