Skip to Content

''Вісті Автомобільно-дорожнього інституту''

                                                       

 

Вiстi

Автомобільно-дорожнього інституту

Науково-виробничий збірник

 

 

Архів

Рік заснування:

2004

Проблематика:

широкий спектр теоретичних та прикладних проблем автомобільного транспорту, транспорту промислових підприємств, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах, охорони довкілля

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 9302 від 29.10.2004

ISSN:

1990-7796

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету

Головний редактор:

Чальцев Михайло Миколайович

Заступники головного редактора:

Висоцький Сергій Павлович, Міщенко Микола Іванович, Оксень Євген Іванович

Відповідальний секретар:

Цокур Володимир Григорович
Члени редколегії:

Чальцев Михайло Миколайович, д-р техн. наук, проф.
Висоцький Сергій Павлович, д-р техн. наук, проф., Міщенко Микола Іванович, д-р техн. наук, проф., Оксень Євген Іванович, д-р техн. наук, проф.
Цокур Володимир Григорович, канд. техн. наук, доц.
Базаянц Г. В., д-р техн. наук, проф., Братчун В. І., д-р техн. наук, проф., Вовк Л. П., д-р техн. наук, проф., Гончаренко В. В., канд. техн. наук, доц., Дудніков О. М., канд. техн. наук, доц., Куниця А. В., д-р техн. наук, проф., Мастепан М. А., канд. техн. наук, доц., Мельникова О. П., д-р техн. наук, проф., Недопьокін Ф. В., д-р техн. наук, проф., Полуянов В. П., д-р техн. наук, проф., Скрипник Т. В., канд. техн. наук, доц., Хімченко А. В., канд. техн. наук, доц.

Адреса редакції:

Автомобільно–дорожній інститут ДонНТУ
51, вул. Кірова, м. Горлівка, Донецька обл., 84646, Україна
Тел.: (380-624) 55-29-60
Факс: (380-624) 55-29-67
E-mail: visti-adi@ukr.net; visti_adi@ukr.net

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Архів