Skip to Content

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів, ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги(ліцензія № 506591 та сертифікат №058478) та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

                  

                                                              

    Галузі знань
    Напрями підготовки
    Ліцензовані обсяги
    Денна форма навчання
    Заочна форма навчання

Код

Назва
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Держ. замовлення Квота пільг. Держ. замовлення Квота пільг.
0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика 25 25 - - - -
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 60 30 12 1 - -
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 45 25 15 2 - -
0601 Будівництво та архітектура 6.060101 Будівництво 75 75 50 5 - -
0701

Транспорт та транспортна інфраструктура
 

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) 125 125 65 7 10 2
6.070106 Автомобільний транспорт 115 115 65 7 13 2

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки
Спеціальності Ліцензовані обсяги Денна форма навчання Заочна форма навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Держ. замовлення Квота пільг. Держ. замовлення Квота пільг.
030502 Економічна кібернетика 7.03050201 Економічна кібернетика 25 25 - - 4 1
030601 Менеджмент 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування ( за видами економічної діяльності) 60 30 16 2 2 1
040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 45 25 10 1 - -
070106 Автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство 110 110 43 4 8 1
060101 Автомобільні дороги та аеродроми 7.06010105 Автомобільні дороги та аеродроми 75 75 13 1 - -
070101

Транспортні технології

 

7.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху 60 50 19 2 3 1
7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами) 75 75 32 3 4 1

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Денна форма навчання Заочна форма навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Держ. замовлення Квота пільг. Держ. замовлення Квота пільг.
030502 Економічна кібернетика 8.03050201 Економічна кібернетика 5 5 - - - -
030601 Менеджмент 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування ( за видами економічної діяльності) 15 10 5 1 - -
040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 10 10 3 1 - -
070106 Автомобілі та автомобільне господарство 8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство 23 23 12 1 - -
060101 Автомобільні дороги та аеродроми 8.06010105 Автомобільні дороги та аеродроми 17 17 4 1 - -
070101

Транспортні технології

 

8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху 12 12 3 1 - -
8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами) 15 15 5 1 - -

 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

84646, м.Горлівка, вул.Кірова 51

Тел: (0624) 55-36-25

E-maіl: pk-otsek@adidonntu.org.ua  pk-sek1@adidonntu.org.ua