Skip to Content

Перелік конкурсних предметів

Додаток 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Кількість місць для осіб, що мають підстави для зарахування поза конкурсом, % (від обсягу державного замовлення) Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Економічна кібернетика 6.030502 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
2.Математика Непрофільний 124
3. Історія України або географія Профільний 140
Менеджмент 6.030601 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
 2.Математика Непрофільний 124
3.Географія або іноземна мова Профільний 140
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.040106 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
2.Математика Профільний 140
3.Географія Профільний 140
4.Біологія Непрофільний 124
Будівництво 6.060101 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
2.Математика Профільний 140
3.Фізика або хімія Непрофільний 124
Транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
2.Математика Профільний 140
3.Фізика або іноземна мова Непрофільний 124
Автомобільний транспорт 6.070106 10 1.Українська мова та література Непрофільний 124
2.Математика Профільний 140
3.Фізика або іноземна мова Непрофільний 124

 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

84646, м.Горлівка, вул.Кірова 51

Тел: (0624) 55-36-25

E-maіl: pk-otsek@adidonntu.org.ua  pk-sek1@adidonntu.org.ua