Skip to Content

Центр МПДО

Центр міжнародної та післядипломної освіти Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ "ДонНТУ" створений для здійснення статутних цілей в проведенні підготовки відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, по здобуттю другої вищої освіти, підвищенню кваліфікації кадрів, по навчанню для здобуття громадянами післядипломної освіти, в проведенні підготовки та перепідготовки, підвищенні кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості тощо.

Напрями роботи центру міжнародної та післядипломної освіти:

Фахівці центру:

- Пташкіна Лариса Дмитрівна;

- Курган Тетяна Геннадіївна.