Skip to Content

Прийом на навчання за другою вищою освітою

АДІ ДонНТУ проводить прийом вступників, які бажають отримати другу вищу освіту за освітньо – кваліфікаційними рівнями "бакалавр", “спеціаліст” за всіма ліцензованими в інституті напрямами підготовки. Для отримання другої вищої освіти приймаються особи, які мають повну вищу освіту (ОКР “спеціаліст”, “магістр”), а також базову вищу освіту (ОКР “бакалавр”), навчаючись при цьому за програмами спеціаліста чи магістра.

Вступники особисто подають заяву, де вказують спеціальність. До заяви додаються:

оригінали і копії дипломів бакалавра, спеціаліста або магістра та додатків до них;

медична довідка №086о;

4 фото 3х4 см;

копія паспорта (1,2,11стор.);

копія коду;

копія трудової книжки, завірена на підприємстві;

довідка з деканату про продовження студентом навчання для отримання ОКР “спеціаліст”.

Фінансування підготовки спеціалістів здійснюється за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, про що вступник укладає договір між АДІ ДонНТУ та фізичною (юридичною) особою.

Зарахування осіб, які подали відповідні документи та уклали договір про навчання, здійснюється на конкурсній основі по середньому балу із додатка до диплома спеціаліста (бакалавра).

Прийом документів здійснюється з 01 до 30 вересня, з 01 до 28 лютого.

Початок занять – з 05 жовтня, 09 березня.

Телефон для довідок - (0624) 55-36-25