Skip to Content

Довузівська підготовка

Шановні абітурієнти! Про вступ до вищого навчального закладу необхідно думати заздалегідь. Для вступу до ВНЗ необхідні глибокі знання з предметів і документ, що підтверджує це – сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

Центр післядипломної освіти надає можливість абітурієнтам одержати якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання знань і вступних випробувань.

Навчання в центрі проводиться за програмою 6-ти та 8-місячних курсів з наступних дисциплін:

  • українська мова та література;
  • історія України;
  • математика;
  • хімія;
  • фізика;
  • географія;
  • англійська мова.

Заняття проводять досвідчені викладачі інституту в суботні та недільні дні.

Навчання в центрі платне. Оплата може вноситися щомісячно.

Інформаційну підтримку щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань, вступних випробувань, ознайомлення з правилами вступу до АДІ ДВНЗ "ДонНТУ" та напрямками підготовки, що допомагають правильно обрати майбутню професію, абітурієнти можуть одержати в центрі післядипломної освіти Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ "ДонНТУ".

Документи, що необхідні для подачі слухачами курсів:

1. Заява.

2. Копія ідентифікаційного коду.

3. 2 фото 3х4 см.

Документи, що необхідні для складання договору з батьками:

1. Копія паспорту (1, 2 стр.).

2. Копія ідентифікаційного коду.

Вартість та термін навчання на 8-ми місячних підготовчих курсах
Назва дисципліни Термін навчання (місяців) Кількість академ. годин/занять в неділю Кількість занять в місяць Вартість навчання за місяць (грн.)
1 Математика 8 4/1 4 180
2 Українська мова і література 8 2/1 4 90
3 Англійська мова 8 2/1 4 90
4 Фізика 8 3/1 4 135
5 Хімія 8 3/1 4 135
6 Історія України 8 3/1 4 135

Заняття на курсах ведуть викладачі кафедри «Вищої математики» інституту у вихідні дні в зручний для слухачів час. Оплату за навчання на курсах можна здійснювати щомісяця або за весь період навчання (за вашим бажанням) у відповідності до укладеного договора. При щомісячній оплаті кошти за навчання повинні сплачуватись не пізніше 5 числа кожного місяця.

 

 

Вартість та термін навчання на 6-ти місячних підготовчих курсах

Назва дисциплін

Навчальне навантаження, часів

Вартість навчання, грн.

за неділю

за весь період навчання

за місяць

за весь період навчання

1

Математика

5

120

270

1620

2

Українська мова і література

3

72

162

972

3

Англійська мова

3

72

162

972

4

Історія України

3

72

162

972

5

Фізика

4

96

216

1296

6

Хімія

4

96

216

1296

Термін подачі заяв — з 1 вересня до 30 листопада. Період навчання — з першої суботи грудня до 31 травня.

 

 

Вартість та термін навчання на 5-ти місячних підготовчих курсах

Назва дисциплін

Навчальне навантаження, часів

Вартість навчання, грн.

за неділю

за весь період навчання

за місяць

за весь період навчання

1.

Математика

5

100

225

1125

2.

Українська мова і література

3

60

135

675

3.

Англійська мова

3

60

135

675

4.

Історія України

3

60

135

675

5.

Фізика

4

80

180

900

6.

Хімія

4

80

180

900

Термін подачі заяв — з 1 вересня до 30 грудня. Період навчання — з першої суботи січня до 31 травня.

 

Витяг з Правил прийому до АДІ ДонНТУ в 2014р.:

9.6 Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ДонНТУ базового університету, Горлівського автомобільно-дорожнього інституту та Красноармійського індустріального інституту для вступу на основі повної загальної середньої освіти до АДІДонНТУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (див. додаток 6) додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.7 Норма, визначена пунктом 9.6 цього розділу, поширюється на підготовчі курси,відділення, факультети довузівської підготовки, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання –не менше трьох місяців.

При поданні заяви про навчання на підготовчих курсах слухач предявляє особисто паспорт або свідоцтво про народження (для осіб, яки не досягли 16 років).

За фізичну особу, яка не має повної дієздатності (віком до 18 р.) договір про навчання на курсах підписують її батьки. У зв'язку з цим батькам необхідно мати при собі паспорт.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 8(0624) 55-36-25.

 

  Про викладачів на підготовчіх курсах АДІ ДонНТУ

Великий внесок у підготовку абітуриентів до ЗНО (вступним іспитам), в укріпленні базових знань, необхідних для подальшого навчання у виші, вносят викладачі різних кафедр АДІ ДонНТУ.
Кафедра вищої математики:    
    Корольов Євген Олександрович, доцент, к.ф.-м.н.
    Луценко Любов Іванівна, доцент, к.ф.-м.н.
    Максимова Тетяна Сергіївна,  доцент, к.п.н.
    Єфремов Микола Федорович, ст. викл.
    Даниленко Ірина Віталіївна, ас.
Кафедра общенаукових дісциплин:
    Бруяка Ольга Олегівна, доцент, к.т.н.
    Уколов Олексій Іванович, ас.
Кафедра іноземної мови:
    Борисова Марина Вікторівна, доцент, к.п.н.
    Шутова Ольга Олександрівна, доцент, к.ф.н.
Кафедра суспільних наук:
    Лук’яненко Володимир Петрович, доцент, к.і.н.