Skip to Content

Перепідготовка кадрів (друга вища освіта)

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ" дає можливість здійснити перепідготовку за другою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Економічна кібернетика".

Заняття проводяться по очно-заочній формі навчання у вихідні дні, що дозволяє студентам отримувати більш глибокі знання, ніж при звичайній заочній формі навчання, тому що обсяг аудиторних занять порівняний з навчанням на стаціонарі. Заняття ведуть досвідчені викладачі відповідних кафедр інституту.

Друга вища освіта підвищує конкурентоспроможність наших випускників на ринку працевлаштування і сприяє кар’єрному зросту.

Термін навчання – 2 роки.

Навчання платне – 2550 грн. за семестр (10200грн. за весь період навчання – 4 семестри).

Професійні назви робіт, які здатен виконувати фахівець
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр"

"Менеджмент організацій" "Економічна кібернетика"
-заступник директора по фінансам; -економіст;
-заступник директора по маркетингу; -економіст обчислювального центру;
-головний інженер; -консультант з економічних питань;
-головний адміністратор (на комерційних підприємствах); -економіст з планування;
-начальник відділу підготовки кадрів; -економіст-статистик;
-начальник відділу соціального розвитку; -адміністратор бази даних;
-начальник відділу збуту комерційного відділу; -інженер з комп’ютерних систем;
-начальник відділу матеріально-технічного постачання; -інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
-завідувач секретаріату, канцелярії, бази (перевалочної); -інженер-програміст;
-керуючий магазином, керуючий агентством; -програміст прикладний;
-менеджер з персоналу; -програміст системний;
-менеджер з постачання; -експерт з питань комп’ютеризації;
-менеджер із збуту; -інженер з застосування комп’ютерів;
-радник (органи державної влади); -консультант з ефективності підприємства;
-консультант з економічних питань, референт. -фахівець з ефективності підприємства;
  -інженер з організації керування виробництвом;
  -спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади з питань інформатизації).

Також в АДІ ДВНЗ "ДонНТУ" дає можливість здійснити перепідготовку за другою вищою освітою освітньо - кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальностями "Автомобільні дороги та аеродроми", "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Організація і регулювання дорожнього руху", "Організація перевезень і управління на транспорті".

Термін навчання – 2-3 роки.

Навчання платне – 10000 грн. за весь період навчання.

Після навчання видається диплом спеціаліста про перепідготовку державного зразка.

Можна отримати другу вищу освіту за спеціальностями "Автомобільні дороги та аеродроми", "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Організація і регулювання дорожнього руху", "Організація перевезень і управління на транспорті", "Менеджмент організацій" та "Економічна кібернетика" на базі диплома бакалавра, спеціаліста (магістра) будь-якого напряму підготовки або спеціальності.

Термін навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем "бакалавр" визначається в залежності від першої вищої освіти - 2-3 роки.

Форма навчання денна або заочна за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Вартість навчання - відповідно до встановленої у поточному році.

Після закінчення навчання видаються дипломи бакалавра, спеціаліста (магістра) державного зразка (пластикові).

Правила прийому документів та термін їх подачі