Skip to Content

Підвищення кваліфікації кадрів

Підвищення професійного рівня кадрів – необхідна умова раціонального функціонування будь-якої організації, її конкурентоспроможності на ринку. Система забезпеченості кадрами повинна гнучко реагувати на зміни, які відбуваються в економіці, і, зокрема, у виробництві.

У центрі післядипломної освіти АДІ ДВНЗ "ДонНТУ" ви можете отримати не тільки всебічне висвітлення питань, що цікавлять Вас, але й кваліфіковану консультацію в провідних спеціалістів-практиків, можливість обмінятися досвідом зі своїми колегами.

Центр післядипломної освіти організовує курси підвищення кваліфікації за наступними напрямами підготовки / спеціальностями, що акредитовані у АДІ ДВНЗ "ДонНТУ":

  • автомобільний транспорт / автомобілі і автомобільне господарство;
  • економіка і підприємництво, економічна кібернетика / економічна кібернетика;
  • менеджмент / менеджмент організацій;
  • транспортні технології / організація перевезень і управління на транспорті, організація і регулювання дорожнього руху;
  • будівництво / автомобільні дороги та аеродроми;
  • екологія / екологія та охорона навколишнього середовища.

Курси підвищення кваліфікації можуть бути:

  • короткострокові (не більше 72 годин занять);
  • довгострокові (від 72 до 432 годин занять);
  • з відривом та без відриву від виробництва.

Навчання платне.

При складанні учбово-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації враховуються побажання замовників стосовно дисциплін навчальної програми, графіку проведення занять, форми оплати.

 

Оголошуеться набір на КУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЦІНЮВАЧИВ З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ з числа осіб, які мають вищу освіту та студентів, що навчаються за програмами підготовки магістрів, спеціалістів за напрямом:

"Оцінка об'єктів у матеріальному вигляді", за спеціалізаціями:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;

1.2 Оцінка машин та обладнання;

1.3 Оцінка колісних транспортних засобів;

1.4 Оцінка рухомих речей, окрім тих, що відносяться до машин та обладнання, колісних транспортних засобів, летючих апаратів, судоплавних засобів та тих, що мають культурну цінність.

Навчання платне.

Звертатися за телефоном: 0(624)553625 та за адресою: АДІ ДонНТУ, І корпус, 220 кімната, вул. Кірова, буд.51, м. Горлівка.