Skip to Content

Що таке профспілка

Я хочу трохи познайомити Вас з тим, що таке профспілка і як вона працює. Профспілки виникли з робочих клубів, тимчасових страйкових комітетів. Вони виникли на противагу множинного виникнення підприємців, щоб захистити інтереси робітників. У таких умовах робітники могли відстояти свої інтереси тільки колективно і організовано. Звідси з'явилася об'єктивна необхідність профспілок. Працівники профспілкових організацій примушують своїх роботодавців поступатися і погоджуватися, якщо не повністю, то хоча б на часткове задоволення вимог, що стосуються підвищення оплати праці, скорочення робочого дня, поліпшення умов праці і т.д.

У нашому інституті профспілка грає важливу роль. Вона бере участь у розподілі коштів, що виділяються на стипендію, тобто контролює правильність її нарахування, відповідає за нарахування заохочень і матеріальної допомоги нужденним студентам, забезпечує літнє оздоровлення, захищає студентів від неправомірних дій з боку керівництва і т.д.

Головним помічником профспілки є органи студентського самоврядування, які діляться на студклуб, спортклуб та різні комісії (житлово-побутові, організаційно-масові, навчально-виховні). У житлово-побутової комісії, студради вирішують проблеми студентів, які проживають в гуртожитках, а навчально-виховна комісія відповідає за успішність і відвідуваність. Організаційно-масова комісія містить профактив, який займається економічно-правовими рішеннями, також проводяться старостати, на яких приймаються рішення адміністративного характеру.

Дуже важливий той факт, що органи студентського самоврядування гармонійно впливають на розвиток особистості студента, формування в ньому майбутнього організатора і керівника. У своїй діяльності органи студентського самоврядування контролюються законодавством. Саме тому в нашому інституті органи студентського самоврядування як би один із секторів профспілки, разом з яким вони становлять єдине ціле і їх не можна розділити. Якщо взяти Закон України № 327 «Про вищу освіту» від 17 січня 2002р. статтю № 38 «Про Студентське самоврядування», то в ньому йдеться, що рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер і вирішують питання, які відносяться до їх компетентності. А до цих питань відносяться: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, що стосуються безпосередньо організації навчального процесу, забезпечення виконання студентами своїх зобов'язань, позитивний вплив на навчальний процес, наукову та творчу діяльність студентів, сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів, сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань та клубів за інтересами та багато іншого.

Тобто діяльність органів студентського самоврядування дуже схожа і близька з діяльністю профспілки, але органи студентського самоврядування не мають юридичну силу, що є дуже важливим фактором. Коли вирішуються питання призначення та позбавлення стипендії, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них, участі у громадській діяльності, створюється стипендіальна комісія. До складу якої входять керівники навчального закладу, бухгалтерія та представники профспілкової організації. У своїй роботі стипендіальна комісія керується «Порядком призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення студентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2001р.

Підсумувавши все вище сказане, можна зробити висновок, що в нашому Автомобільно-Дорожноьму Інституті органи студентського самоврядування - це дуже важливий і необхідний сектор в загальній структурі навчального закладу. Вони нерозривно пов'язані з профспілкою, тісно переплітаючись і допомагаючи один одному в спільній роботі.