Skip to Content

Вчена рада

Список членів Вченої ради АДІ ДонНТУ

 
№з/п. П.І.Б. Посада за штатним розкладом АДІ ДонНТУ Посада у складі Вченої ради Учений ступінь,учене звання
1 Чальцев Михайло Миколайович            директор інституту голова Ради професор, доктор технічних наук
2 Оксень Евген Іванович заст. директора інституту заст. голови доктор технічних наук, професор
3 Алтухов Петро Михайлович заст. директора інституту член Ради  
4 Заглада Роман Юрійович заст. директора інституту член Ради кандидат економічних наук, доцент
5 Кошова Тетяна Миколаївна зав. учбовою частиною член Ради  
6 Акімова Вікторія Павлівна голова ради студентського самоврядування факультету "ТТ" член Ради студент гр. ОПУТ - 09 А
7 Базаянц Георгій Вартанович   член Ради доктор технічних наук, професор
8 Бондаренко Володимир Володимирович завідувач навчально-дослідного центру з автомобільного транспорту член Ради  
9 Винокуров Олександр Миколайович голова профсоюзного комітету студентів член Ради  
10 Висоцький Сергій Павлович зав. кафедри "Екологія та безпека життєдіяльності" член Ради доктор технічних наук, професор
11 Вовк Леонід Петрович декан факультету "Економіка і управління" член Ради доктор технічних наук, професор
12 Воліна Маргарита Сергіївна голова ради студентського самоврядування факультету "ЕіУ" член Ради студент гр. МО - 11 СП
13 Галіахметов Алмаз Мансурович зав. кафедри "Загальнонаукових дисциплін" член Ради кандидат фізичних наук, доцент
14 Дьоміна Анастасія Валеріївна  начальник відділу кадрів член Ради  
15 Коновальчик Максим Володимирович завідувач центру міжнародної та післядипломної освіти член Ради кандидат технічних наук
16 Комов Петро Борисович голова проф. комітету викладачів і співробітників член Ради кандидат технічних наук, доцент
17 Комоцька Валерія Олександрівна зав. кафедри "Фізвиховання" член Ради кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент
18 Куниця Анатолій Васильович зав. кафедри  "Транспортні технології" член Ради доктор технічних наук, професор
19 Курган Наталія Федорівна начальник редакційного видавничого відділу член Ради  
20 Ляхомцева Юлія Юріївна голова ради студентського самоврядування факультету "АД" член Ради студент гр. АД - 10 Б
21 Малайдак Тетяна Олегівна директор бібліотеки член Ради  
22 Нікульшина Тетяна Миколаївна  завідувач кафедрою "Іноземні мови" член Ради кандидат філологічних наук, професор
23 Мастепан Микола Антонович   член Ради кандидат технічних наук, доцент
24 Мельникова Олена Павлівна  зав. кафедри "Менеджмент організацій"  зав. кафедри доктор технічних наук, професор
25 Міщенко Микола Іванович  зав. кафедри "Автомобільний транспорт" член Ради доктор технічних наук, професор
26 Морозова Людмила Миколаївна  завідувач кафедрою "Проектування доріг і штучних споруд" член Ради кандидат технічних наук, доцент
27 Ніколаєнко Володимир Леонідович зав. кафедри "Інформаційні системи в економіці" член Ради кандидат технічних наук, доцент
28 Пархоменко Віктор Володимирович декан факультету "Автомобільні дороги" член Ради  
29 Полуянов Володимир Петрович зав. кафедри  "Економіка і фінанси" член Ради доктор економічних наук, професор
30 Семененко Вікторія Василівна зав. відділом інтелектуальної власності член Ради  
31 Сирих Володимир Сергійович голова ради студентського самоврядування факультету "АТР"  член Ради студент гр. АТР - 09 Б
32 Скрипник Тетяна Володимирівна зав. кафедри  «Будівництво й експлуатація автомобільних доріг» член Ради кандидат технічних наук, доцент
33 Сокирко Віктор Миколайович декан факультету "Транспортні технології" член Ради кандидат технічних наук, доцент
34 Судак Федір Маркович   член Ради кандидат технічних наук, доцент
35 Сухий Сергій Вікторович зав. кафедри "Нарисна геометрія" член Ради кандидат технічних наук, доцент
36 Хімченко Аркадій Васильович начальник центру інформаційних компьютерних технологій член Ради кандидат технічних наук, доцент
37 Хребет Валерій Григорович зав. кафедри "Прикладна математика і інформатика" член Ради кандидат математичних наук, доцент
38 Биков Валерій васильович декан факультету "Автомобільний транспорт" член Ради кандидат технічних наук, доцент
39 Чубучна Олена Валеріївна зав.кафедри "Суспільні науки" член Ради кандидат економічних наук, доцент
40 Шевельова Віта  Вікторівна головний бухгалтер інституту член Ради  
41 Грабар Олена Вікторівна   секретар ради кандидат технічних наук, доцент