Skip to Content

Історія інституту

  Автомобільно-дорожній інститут м.Горлівка в складі ДонНТУ існує з 19 серпня 1959 року, коли була прийнята постанова "Про організацію і розміщення в м. Горлівка філії Донецького індустріального інституту, вечірнього відділення" і на перший курс із 15 жовтня 1959 року було зараховано 102 людини по спеціальностях:
-  Промислове і цивільне будівництво;
-  Розробка місцезнаходжень корисних копалин;
-  Машини й апарати хімічних виробництв.
У цих інженерних кадрах бідувалась промисловість післявоєнної Горлівки.

korp.jpg
  Постановою Ради Міністрів Український РСР від 11 травня 1960 року на базі відділення організований загальнотехнічний факультет (ОЗФ).Будування 1-го (Центрального) корпусу
    У статусі ОЗФ інститут працював до 1971 року, коли наказом Міністерства вищої і середньої освіти УРСР факультет був акредитований у філію Донецького політехнічного інституту.
    У 1994 році філія перейменували в автомобільно-дорожній інститут у складі ДонНТУ.
   У 1969 році інститут від підготовки фахівців тільки на першому етапі (1-3 курси) за вечірнею і заочної формам навчання перейшов до денного навчання і вперше здійснив прийом на 1 курс. 100 студентів за фахом "Автомобільний транспорт" з 01.09.1970 року вони разом зі студентами старших курсів  цієї спеціальності, переведеними з базового інституту, уже навчалися на знову створеному факультеті "Автомобільний транспорт". Зі спеціальними кафедрами, перебазованими з механічного факультету ДПІ на спеціальність "Автомобільні дороги" інститут приймає студентів на організований з 01.09.1972 року  факультет  "Автомобільні дорогі". У підсумку склався автомобільно-дорожній напрямок підготовки фахівців у інституті.
    За сорокап’ятирічну історію автодорожній інститут з "відділення вечірнього факультету" перетворився в сучасний ВНЗ, у якому працюють 18 кафедр, об’єднуючих 187 викладачів, з них 8 докторів наук, 10 професорів, 69 кандидатів наук.
   51 співробітників обслуговують навчальний процес, більш 32 тис. студентів, навчаючихся на денній і заочній формах навчання.
   В даний час це учбово-освітній і науковий центр підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів по транспортному, будівельному й економічному профілях.
   Учбово-науковий процес обслуговують 18 кафедр, бібліотека, 31 комп'ютерних класів, учбово-виробничі майстерні, 3 навчальні корпуси, база практики в м. Святогірськ, 2 гуртожитки, їдальня.
           

Навчання ведеться за 7 спеціальностями:

-  "Автомобілі й автомобільне господарство"
-  "Організація і регулювання дорожнього руху"
-  "Організація перевезень і керування на автомобільному транспорті"
-  "Менеджмент організацій"
-  "Економічна кібернетика"
-  "Будівництво й експлуатація автомобільних доріг і аеродромів"
-  "Екологія й охорона навколишнього середовища"
Засідання кафедри ТЕА 1974рік            

tea_74.jpg
Викладачі виконують державні наукові теми пріоритетних напрямків, беруть участь у науково-технічних програмах різних міністерств і відомств, виконують господарську тематику.
   За 47 років інститут підготував більш 12000 фахівців з вищою освітою.
  Студенти займаються в гуртках  художньої самодіяльності, духовому оркестрі, театрі СТЭМА, хорі студентів, беруть активну участь у всіх олімпіадах (у тому числі і міжнародних), у спортивних змаганнях різних рівнів.