Skip to Content

Факультет "Автомобільні дороги"

Штандарт
Декан факультету Пархоменко Віктор Володимирович

Заступник декана Гончаренко Валентин Валентинович

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

"Автомобільні дороги та аеродроми"

 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Абітурієнту

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

Будівництво і експлуатація автомобільних доріг
Проектування доріг і штучних споруд
Екологія і безпека життєдіяльності
Нарисна геометрія і технічне креслення
Іноземні мови

ВІДОМОСТІ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

За період з дня заснування  1974 року на факультеті підготовлено понад 1500 інженерів-будівельників і більш 50 магістрів  автомобільних доріг. Багато хто з випускників очолюють будівельні й експлуатаційні організації приймаючи участь у реалізації державної програми розвитку дорожньої галузі. Випускники факультету засвоюють нові технології і сучасну техніку дорожнього будівництва, реалізуючі отримані знання на практиці. У період виробничих практик 2005 - 2006р. студенти факультету працювали на будівництві мостів і шляхопроводів а/д Одеса-Київ і в м. Києві на спорудженні моста через р. Дніпро. Від керівництва організацій на факультет надходять тільки позитивні відгуки про якість підготовки фахівців.

image

Підготовку фахівців і магістрів на факультеті здійснюють три випускаючі кафедри, що володіють спеціалізованим аудиторним фондом, лабораторною базою і необхідним устаткуванням для проведення занять. Заняття проводять висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр, що має великий досвід педагогічної і наукової діяльності. На факультеті ведеться постійна робота з удосконаленням методів навчання і поліпшенню матеріальної бази. Викладачами кафедр постійно ведуться науково-дослідні роботи по фінансованим і не фінансованим держбюджетним темам, а також господарчим темам на суму більш 90 тис. грн. на рік.

Основні наукові напрямки зв'язані з установленням ресурсу працездатності мостових споруджень і дорожнього покриття, поліпшенням транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг у різних кліматичних і гідрологічних умовах, удосконалюванням технології пристрою земляної полотнини, теоретичними питаннями експлуатації вуличної мережі міст Донбасу. Основні наукові положення і вирішення наукових задач викладені в наукових публікаціях і повідомлені на наукових конференціях по відповідним напрямкам. У виконанні наукових досліджень беруть участь магістри. Більшість робіт магістрів впроваджується у виробництво, зокрема , застосування нових складів при ремонтах і реконструкції дорожніх покрить, а також при оптимізації дорожньої мережі.

Факультет установив і постійно розвиває ділові партнерські зв'язки з багатьма виробничими, проектними і науковими організаціями, а також навчальними закладами України, що ведуть підготовку фахівців з автомобільних доріг. Щорічно на факультеті здійснюється захист 1-2х міжвузівських дипломних проектів.

У 2004-2006 роках на факультеті проводилася Всеукраїнська олімпіадаза фахом "Автомобільні дороги й аеродроми" у яких брали участь представники 10 навчальних закладів, що готують випускників по даній спеціальності. Студенти факультету брали участь в олімпіаді і займали високі призові місця.

Основними задачами факультету на нинішньому етапі є удосконалення навчання з застосуванням кредитно-модульної системи, застосування новітніх засобів і технологій при проведенні занять, інформаційне насичення  дисциплін, що читаються, новими напрямками, отриманими на основі наукових досліджень, широка участь у реалізації державної програми розвитку автомобільних доріг, розширення тематики фінансованих державних і господарчих договірних тем.