Skip to Content

Факультет "Транспортні технології"

Факультет „Транспортні технології” був створений в Автомобільно-дорожньому інституті ВДНЗ ДонНТУ у вересні 2005 року на базі наступних кафедр: „Транспортні технології”, „Прикладна математика”, „Загально наукових дисциплін” та „Фізичного виховання”. Новий факультет об’єднав в собі навчальний процес з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями „Організація і регулювання дорожнього руху” й „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”.

Серед викладачів факультету працюють два доктори наук та десять кандидатів наук, які мають відповідні наукові звання професора та доцента. Викладачами факультету ведуться наукові розробки в наступних напрямках: сучасні проблеми розрахунку інерційно-імпульсних механічних передач, проблеми безпеки руху на ділянках та перехрестях автомобільних доріг, питання підвищення якості обслуговування на пасажирському автомобільному транспорті, вдосконалення методів організації міських пасажирських перевезень. В зазначених напрямках викладачами захищені докторські та кандидатські дисертації, опублікована значна кількість наукових статей, отримані охоронні документи на винаходи.