Skip to Content

Підбір співробітників

З 2011 року в АДІ ДонНТУ проводиться збір анкет-резюме наших випускників. Дана база анкет здобувачів постійно поповнюється і оновлюється. 
 
Щоб підібрати співробітника зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом. Відповідно до Ваших вимог будуть знайдені відповідні кандидатури і надані Вам на розгляд. Це будуть одні з наших кращих випускників. 
 
В теперішній час АДІ ДонНТУ готує: 
 
Інженерів-будівельників за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми», а також Магістрів будівництва за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми». 
Випускники отримують великі знання з будівництва та експлуатації доріг і дамб, мостів і тунелів, житлових і промислових будівель та інше. 
 
Інженерів-механіків за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», а також Магістрів інженерної механіки за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
Випускники отримують навички роботи з новітнім діагностичним обладнанням, якісну загальнотехнічну підготовку, знання в галузі економічних відносин, менеджменту, комерційної діяльності, організації виробничих процесів та інше. 
 
Фахівців з економічної кібернетики, а також Магістрів економіки і підприємництва за фахом «Економічна кібернетика». 
Діяльність випускника базується на сучасних досягненнях прикладної математики та комп'ютерних технологій. Область діяльності - економічні та аналітичні служби, бухгалтерія, служби маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, банків різних форм власності та інше. 
 
Фахівців з екології та охорони навколишнього середовища, а також Магістрів екології.
Випускники отримують глибокі навички в розробці екологічно безпечних проектів і технологій, експертизі раціонального природокористування та ресурсозбереження, забезпечення безпечних умов праці, організації служб екологічного контролю та нагляду відповідно до правових норм та інше. 
 
Менеджерів - економістів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», а також Магістрів менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». 
Випускники отримують знання в області менеджменту, маркетингу, оподаткування, фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку та фінансового контролю діяльності організацій та інше. 
 
Фахівців з організації перевезень і управління на транспорті, а також Магістрів організації перевезень і управління на транспорті. 
Випускники отримують навички аналізу ринку транспортно-експедиторських послуг, організації доставки вантажів, проектування складського господарства системи доставки вантажів, проектування логістичних систем, документального оформлення доставки вантажів та інше.
 
Фахівців з організації та регулювання дорожнього руху, а також Магістрів організації та регулювання дорожнього руху. Випускники отримують знання спеціальних методів організації дорожнього руху, автоматизованих систем управління дорожнім рухом, транспортного планування міст, економіки організації дорожнього руху та інше.