Skip to Content

Наукові досягнення

Вченими інституту проводиться науково-дослідницька робота по основним напрямках:

1. Розробка та впровадження стрічкових конвеєрів-дозаторів для видачі насипних вантажів у важких умовах.
2. Розробка та впровадження пристроїв непреривного віброакустичного контролю за станом силових залізобетонних та стальних конструкцій та діагностики технічного стану двигунів автомобілів.
3. Розробка та впровадження обладнання контролю рівня пиловидних насипних вантажів у бункері.
4. Розробка організаційних основ розвитку та функціонування ремонтно-експлуатаційної інфраструктури транспорту міста.
5. Розробка безшатунних двигунів для автомобіля та для малогабаритної техніки.
6. Транспортування сипучих матеріалів.
7. Дослідження експлуатаційного стану та залишкового ресурсу довговічності штучних споруд на магістральних та міських дорогах.
8. Розробка нових дорожньо-будівельних матеріалів та ресурсозберігаючих технологій для їх отримання на основі вторинної техногенної сировини.

Вчені публікують статті у фахових виданнях України та у виданнях країн ближнього та дального зарубіжжя, отримують патенти на винаходи.

Щорічно студенти та викладачі АДІ ДонНТУ активно беруть участь у науковій діяльності інституту.

Видавнича та наукова діяльність :

Кафедра ''Автомобілі і двигуни''

Кафедра ''Будівництво і експлуатація автомобільних доріг''

Кафедра ''Проектування доріг і штучних споруд''

Кафедра ''Екологія і безпека життєдіяльності''

Кафедра ''Нарисна геометрія і технічне креслення''

Кафедра ''Іноземні мови''

Кафедра ''Транспортні технології''

Кафедра ''Загальнонаукові дисципліни''

Кафедра ''Прикладна математика і інформатика''

Кафедра ''Фізичне виховання''

Кафедра ''Менеджмент організацій''

Кафедра ''Інформаційні системи в економіці''

Кафедра ''Економіка і фінанси''

Кафедра ''Вища математика''

Кафедра ''Суспільні науки''