Skip to Content

Аналіз підприємства

На підставі даних, отриманих на Вашому підприємстві під час проходження практики, студент може написати дипломну чи магістерську роботу, в якій буде проведено науково-обгрунтований організаційно-економічний аналіз Вашого підприємства, а також буде знайдено відповідь на поставлену економічну задачу. При цьому буде використано сучасний науковий інструментарій, а також сучасні програмні прикладні продукти.
 
Тема дипломного проекту або магістерської роботи може бути направлена на удосконалення процесів технічного обслуговування і ремонту діючих підприємств. 
 
Можуть бути вирішенні питання удосконалення фінансової, маркетингової, виробничої та комерційної діяльності, управління персоналом та інше. 
 
Може бути проаналізована економічна система Вашого підприємства, а на підставі аналізу, запропонована модель раціоналізації та покращення економічних і технічних процесів на підприємстві.
 
Можуть розглядатись питання організації пасажирських та вантажних перевезень, а також аналізуватись технологічні процеси на транспортних підприємствах. 
 
Дипломний проект або магістерська робота може бути присвячена вирішенню питань поліпшення стану довкілля за рахунок проектування нових та вдосконаленню існуючих методів очищення вод, газових викидів, утилізації і зменшення обсягу шкідливих відходів, рекультивації земель та збереження земельного фонду.
 
Можуть бути розглянуті питання капітального ремонту, реконструкції та будівництва магістральних та територіальних автомобільних доріг, міських вулиць, штучних споруд, а також проектування капітальних ремонтів та реконструкції мостів.
 
Також тема може бути направлена на розробку технологічних і проектних рішень з метою усунення недоліків і поліпшення безпеки дорожнього руху.
 
Щоб студент мав можливість провести аналіз, необхідно проходження практики. Тому існує необхідність укладання договору, в якому будуть регулюватися відносини Вашого підприємства і Автомобільно-дорожнього інституту. Для цього зв'яжіться з нами будь-яким, зручним для Вас способом.