Skip to Content

Абітурієнту факультета "Економіка та управління"

Готуємо:
- бакалаврів за напрямом 6.030601 - "Менеджмент";
- менеджерів - економістів за спеціальністю 7.03060101 - ,,Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)'';
- магістрів з менеджменту за спеціальністю 8.03060101,,Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)''.

Детальніше...

 

Готуємо:
 - бакалаврів за напрямом 6.030502 - "Економічна кібернетика";
 - спеціалістів за спеціальністю 7.03050201 - "Економічна кібернетика";
 - магістрів з економіки і підприємництва за спеціальністю 8.03050201 - ,,Економічна кібірнетика''.

Детальніше...

 

Правила прийому

Вартість навчання

Для абітурієнтів, що поступають на базі повної загальної середньої освіти:

Програми підготовки до вступних іспитів з конкурсних предметів

 

Програми фахових вступних випробувань:

1. Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

2. Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр, спеціаліст":

 

 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

84646, м.Горлівка, вул.Кірова 51

Тел: (0624) 55-36-25

E-maіl: pk-otsek@adidonntu.org.ua  pk-sek1@adidonntu.org.ua